Het zoogdier mens beschouwd door de troebele lens van de evolutie (Het Paleo Perspectief – Melchior Meijer)

Darryl Edwards raakt in bovenstaande paneldiscussie over de De Staat van Paleo, gehouden op AHS17 begin september in Seattle, een teer punt. We hebben een tool in handen waarmee je met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het leeuwendeel van de westerse ziekten kunt voorkomen, omkeren of managen, maar een specifiek deel van de bevolking is niet geïnteresseerd.

Het volgen van wetenschappelijk onderzoek en het proberen te elimineren van tot ziekte en disfunctie leidende mismatches is bijna 30 jaar na Boyd Eaton en Melvin Konner nog altijd een luxe hobby voor een clubje voornamelijke blanke, hoogopgeleide, over het algemeen goed verdienende nerds.

Er is binnen deze groep geen oprechte compassie met de mensen die deze interventie misschien wel het hardst nodig hebben, de laag opgeleide, kansarme, relatief vaak metabool gecompromitteerde onderklasse.

Marie Claire die de ‘back streets of Naples’ verloochent en zich niet langer druk maakt om de paupers die haar voortbrachten en tot wie zij diep van binnen nog altijd behoort. Hij doet zijn bijna emotionele betoog in reactie op Robb Wolf, die stelt dat het evolutionair geneeskundige model – en Robb doelt nadrukkelijk op alle interpretaties daarvan – overgelaten moet worden aan de krachten van de vrije markt.
— Lees op melchiormeijer.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s